Ondernemer van de toekomst heeft oog voor mens, dier en milieu

Familiebedrijf Maatschap Habraken uit Riethoven houdt vleeskuikens in verschillende stallen. Twee stallen moesten voor 2024 vernieuwd worden omdat er nog asbest in het dak zat. Aanleiding voor het bedrijf om een stap te zetten in de bedrijfsontwikkeling. Het ging van een kostenreductiestrategie over op een meerwaardestrategie. Een marktconcept waarin diervriendelijkheid, behoud van efficiëntie en een milieuvriendelijkere productie van vleeskuikens centraal staan. Door deze ontwikkeling is Maatschap Habraken gereed voor de toekomst, en kan het familiebedrijf met trots gezonde vleeskuikens blijven produceren op een duurzamere manier.

Voor Maatschap Habraken is het verlagen van de emissies van ammoniak, geur en fijnstof van groot belang om de druk op de directe omgeving te verminderen. Op deze manier wil het bedrijf werken aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het eigen bedrijf maar ook als voorbeeld dienen voor collega-bedrijven met vleeskuikens en andere (pluim-)veesoorten die ook stappen willen zetten om emissies te verminderen. Door deze stap voldoet de stal ruimschoots aan de in de toekomst te verwachten emissienormen.

 “Ik vind het belangrijk dat ik kan blijven boeren in deze omgeving. Dat kan alleen als wij met ons bedrijf zo weinig mogelijk overlast veroorzaken.”